WordPress

Xoá nhanh comment không dùng plugin

Xoá nhanh comment không dùng plugin
5 (100%) 3 votes

 xoá nhanh comment không dùng plugin

Sau đây mình chia sẻ cách để mọi người xoá nhanh comment spam bằng mấy dòng lệnh mysql :

Xem thêm>>Tối ưu hóa WordPress database với plugin WP-Optimize

Bước 1. Đầu tiên bạn login vào hosting.

Bước 2 Truy nhập vào trang myphpadmin lên và chọn database của website.

Bước 3 Click vào tab SQL và điền dòng lệnh sau :

Nếu bạn muốn xoá nhanh tất cả comment ở mục Pending :

delete from wp_comments WHERE comment_approved =0

Nếu bạn muốn xoá nhanh tất cả comment ở trong trạng thái Approved

delete from wp_comments WHERE comment_approved =1

Còn trường hợp muốn xoá tất cả comment (cái này thì ít khi dùng tới)

delete from wp_comments

nhập xong ấn nút Go ở dưới. Các bạn chú ý trong câu lệnh trên cái prefix wp_, nếu bạn nào không sử dụng prefix mặc định là wp_ thì các bạn phải edit lại theo prefix mà bạn sử dụng.

Sau khi thực hiện xong thì đừng quên cài đặt plugin chống comment spam cho wordpress ví dụ như Akismet

One Comment

Post Comment